Agnete Damkjær | Agnete Damkjær

Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Agnete Damkjær

Publiceret

03. september
2017

Agnete Damkjær

Jeg hedder Agnete og har siden 1. januar 2010 været byrådsmedlem i Middelfart.

Jeg er formand for Miljø- og Energiudvalget og medlem af Økonomiudvalget.

En stemme på mig eller på det Radikale Venstre til kommunalvalget den 21. november er en stemme på:

  • udvikling, i HELE kommunen med attraktive bo- og levesteder, der binder såvel centerbyerne, de små byer og Middelfart tættere sammen.  Dette er vores netop vedtaget stiplan et godt og levende eksempel på. Det er en meget ambitiøs plan for såvel cykel som rekreative stier i hele kommunen.  Dette har Radikale venstre arbejdet for i mange år.

  • Skoler der er frie til at fylde elevernes dage med undervisning af høj karat, f.eks. ved hjælp af flerårige budgetter, så der kan spares op eller investeres over flere år. Jeg har tillid til Skolelederne, lærerne, skolebestyrelserne og forældrene i videst muligt omfang skal have selvbestemmelse. Middelfart kommunes skoler må gerne være forskellige, for befolkningen i kommunen er forskellig.

  • Beslutninger der træffes så tæt på borgerne og  så tidligt i processerne som muligt, f.eks. gennem lokalråd/borger grupper og gerne af borgerne selv i opgaveudvalg (§ 17. stk. 4 udvalg) til løsning af en konkret opgaver.

  • Grøn vækst og erhvervsfremme der skaber flere arbejdspladser, samt udbygning af cirkulær økonomi hvor virksomheder genbruger ressourcer.  Middelfart kommune må gerne være førende og blive en Cirkulær Frikommune.

Radikale Venstre (Liste B) består af 8 stærke, lokale kandidater foruden jeg selv. Se dem her.

Ved at stemme på Agnete Damkjær den 21. november 2017 får Middelfart en politiker, der har visioner for Middelfart, jeg gør en forskel, og jeg brænder for projektet.

Mød mig også på facebook.

Venlig hilsen

Agnete Damkjær
Forman for miljø og energiudvalget